Dla malucha  >  Dla przedszkolaka  >  Dla ucznia  >  Dla nauczyciela
Kompleksowa diagnoza rozwoju umysłowego i gotowości 5-6-latka do podjęcia nauki w szkole z wydaniem opinii

Na to badanie zapraszamy dzieci pięcio- i sześcioletnie.

Dobry start w szkole ma ogromne znaczenie dla całego życia dziecka. Dlatego warto przygotowywać ten start już od początku "zerówki", a nawet jeszcze wcześniej. Badanie psychologiczne w tym momencie pozwoli określić mocne i słabsze strony przyszłego pierwszaka, odkryć ewentualne zagrożenie dysleksją lub dyskalkulią oraz zaplanować pracę z dzieckiem w przedszkolu i w domu w okresie poprzedzającym rozpoczęcie formalnej nauki, co pozwoli wyrównać ewentualne braki i jeszcze lepiej rozwinąć zdolności.

Badanie gotowości szkolnej prowadzimy w ciągu jednego lub dwóch spotkań. Wykorzystywane testy mają formę zabawową (dziecko rysuje, składa puzzle, rozwiązuje łamigłówki itp.), nie powodują stresu ani nadmiernego przemęczenia.

Podczas pierwszego spotkania psycholog lub pedagog po nawiązaniu przyjaznego kontaktu z dzieckiem przeprowadza badanie "Baterią metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich" ("Bateria 5/6"). Jest to pierwsza w Polsce uwzględniająca aktualną podstawę programową wychowania przedszkolnego, wydana w 2010 r., znormalizowana metoda diagnostyczna przygotowana przez zespół pod kierownictwem prof. Marty Bogdanowicz. Badanie wraz z rozmową wstępną i przekazaniem informacji o wynikach trwa ok. 90 minut. Rodzice i nauczyciele uzyskują wiedzę o funkcjonowaniu dziecka na tle jego rówieśników w następujących obszarach, bardzo istotnych dla powodzenia w nauce czytania, pisania i liczenia:

  • - motoryka mała - sprawność dłoni w zakresie ruchów precyzyjnych,
  • - motoryka duża,
  • - rozwój poznawczy - zasób słownictwa dziecka, zdolność kategoryzowania obiektów, podstawowe umiejętności matematyczne,
  • - funkcje wzrokowo-przestrzenne - analiza i synteza wzrokowa, percepcja przestrzenna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, bezpośrednia pamięć wzrokowa,
  • - funkcje słuchowo-językowe - analizowanie i przetwarzanie dźwięków mowy, kluczowe dla procesów czytania i pisania,
  • - lateralizacja - dominacja oka i ręki
  • - wiedza społeczna,
  • - gotowość emocjonalna do nauki.

Jeżeli wyniki dziecka w jednym lub kilku obszarach badanych "Baterią 5/6" są niskie, wskazane jest poszerzenie diagnozy o drugie spotkanie (ok. 90 minut), podczas którego psycholog przeprowadzi badanie inteligencji i funkcjonowania emocjonalnego.

Po zakończeniu badań informujemy rodziców, nad jakimi umiejętnościami dziecka i w jaki sposób należy pracować w domu, wydajemy także szczegółową opinię dla nauczycieli ze wskazaniami do pracy oraz wynikami badań. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest także wydanie opinii o potrzebie odroczenia lub przyspieszenia obowiązku szkolnego. 
 

Copyright 2007-2024 © ASTO. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podstawy prawne

Zobacz również inne nasze strony: Internetowe Kursy dla Nauczycieli   Nasza Poradnia