Dla malucha  >  Dla przedszkolaka  >  Dla ucznia  >  Dla nauczyciela
Badanie osobowości

Psycholog formułuje ocenę cech osobowości na podstawie testu wypełnionego przez osobę badaną (zawierającego kilkadziesiąt-kilkaset pytań dotyczących zachowań i preferencji w różnych sytuacjach), rozmowy i obserwacji. 
 

Copyright 2007-2023 © ASTO. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podstawy prawne

Zobacz również inne nasze strony: Internetowe Kursy dla Nauczycieli   Nasza Poradnia