Dla malucha  >  Dla przedszkolaka  >  Dla ucznia  >  Dla nauczyciela
Diagnoza przyczyn ogólnych trudności w nauce z wydaniem opinii dla szkoły

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzież

Zdarza się, że dziecko "odstaje" od rówieśników ze wszystkich przedmiotów, z trudem radząc sobie z wymaganiami szkolnymi, co może być spowodowane różnego rodzaju przyczynami. Psycholog poradni po przeprowadzeniu wywiadu z rodzicami, testu inteligencji, osobowości, a także w miarę potrzeby innych badań, może wydać opinię dla szkoły o dostosowaniu wymagań ze wszystkich przedmiotów do możliwości ucznia. Dzięki niej nauczyciele będą mogli zgodnie z zaleceniami obniżyć wymagania z przedmiotów a uczeń - jeśli będzie wykazywał zaangażowanie i pracował - zacznie otrzymywać bardziej pozytywne oceny. Opinia zawiera także zalecenia do terapii pedagogicznej, która pomoże lepiej rozwinąć możliwości poznawcze dziecka.

Co trzeba przygotować?
- wypełniony wniosek o przeprowadzenie badania (do pobrania tutaj) lub dostępny na miejscu w poradni)
- ankietę wypełnioną przez wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego (do pobrania tutaj)
- jeśli dziecko było już badane w innej poradni prosimy o przyniesienie opinii


 
 

Copyright 2007-2024 © ASTO. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podstawy prawne

Zobacz również inne nasze strony: Internetowe Kursy dla Nauczycieli   Nasza Poradnia