Nasza poradnia w skrócie

Naszym celem jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży - od wieku niemowlęcego po dorosłość. Pomagamy dzieciom rozwijać talenty oraz radzić sobie z problemami psychologicznymi i edukacyjnymi. Wspieramy także rodziców i nauczycieli, służąc radą w sprawach związanych z wychowaniem i nauczaniem.

Wydajemy opinie o dostosowaniu wymagań szkolnych i egzaminacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się: dysleksją, dysgrafią i dyskalkulią (czyli mających problemy z poprawnym czytaniem, pisaniem i nauką matematyki), dla dzieci z ogólnymi trudnościami w uczeniu się oraz dotkniętych innego rodzaju problemami emocjonalnymi i społecznymi, a także dla dzieci szczególnie uzdolnionych.

Nasze opinie wyróżniają się:
  • - indywidualnym, kompleksowym podejściem do problemów dziecka,
  • - obszernym wyjaśnieniem mechanizmów stanowiących przyczynę doświadczanych przez nie trudności (nie tylko w nauce, lecz również często współwystępujących z nimi problemów emocjonalnych),
  • - szczegółowymi zalecaniami dla nauczycieli w obszarze dostosowania wymagań i metod pracy oraz wsparcia psychologicznego,
  • - wskazaniem pomocnej literatury.
Wykonujemy również badania psychologiczno-pedagogiczne wymagane przez instytucje orzekające o niepełnosprawności i o potrzebie kształcenia specjalnego.

W diagnozie posługujemy się wyłącznie trafnymi i rzetelnymi metodami, opartymi na aktualnej wiedzy naukowej. Nasi specjaliści na bieżąco śledzą literaturę przedmiotu i stale podnoszą swoje kwalifikacje.

Pomoc w naszej poradni udzielana jest odpłatnie, bez skierowań i rejonizacji. Nie ma konieczności długiego oczekiwania na wizytę, a opinie wydawane są zazwyczaj do 7 dni od zakończenia diagnozy. Badania odbywają się w przyjaznej atmosferze - dokładamy wszelkich starań, aby czas spędzony u nas był dla dzieci miłym wspomnieniem. Udzielamy wyczerpujących informacji o wynikach i chętnie odpowiadamy na pytania dzieci i rodziców. Gwarantujemy zachowanie tajemnicy zawodowej - informacje o dziecku przekazywane są wyłącznie rodzicom. 
 

Copyright 2007-2024 © ASTO. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podstawy prawne

Zobacz również inne nasze strony: Internetowe Kursy dla Nauczycieli   Nasza Poradnia